نصب پارت چهارم پروژه برج مرجان

این برج متشکل از دو بلوک است که چند تراز در میان به هم متصل هستند . از نظر طرح معماری و سیستم سازه ای در کشور منحصر به فرد است .در این سازه از 504 میراگر اصطکاکی با ظرفیتهای مختلف استفاده شده است که عنوان بلندترین و بزرگترین سازه مجهز به میراگر در کشور را به خود اختصاص داده است. در مرحله طراحی مشخص شد به کارگیری میراگرها در مقایسه با گزینه های سنتی علاوه بر مزیت فنی و عملکردی دارای مزیت اقتصادی نیز هستند. به طوریکه هزینه اسکلت با ستفاده از میراگرها بیش از 16 درصد کاهش یافت.

برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجه شود :  www.maskanchitgar.ir

آغاز عملیات اجرایی برج 30 طبقه پدافند آجا

این برج متشکل از دو بلوک است که علیرغم ارتباط فضاهای معماری در دو تراز مختلف ، با طرح و اجرای جزییات سازه ای خاص عملکرد لرزه ای آنها مستقل و نیرویی بین دو بلوک در بار جانبی منتقل نمی شود.

این پروژه مجهز به میراگرهای اصطکاکی است که عملکرد سازه را تا حد قابل توجهی ارتقاء می دهند. در مرحله طراحی مشخص شد به کارگیری میراگرها در مقایسه با گزینه های علاوه بر مزیت فنی و عملکردی دارای مزیت  اقتصادی نیز هستند.

برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجه شود : http://tm-khatam.ir