با توجه به سابقه ساخت و ساز در کشور ما، بحث مقاوم سازي داراي جايگاه ويژه اي مي باشد. در کشور مطالعات و اجرای بهسازی لرزه ای سازه ها از دهه پیش آغاز و از مسأله مهم در برنامه ریزی کلان کشور است.
اين شرکت متشکل از کادري متخصص و آشنا به علم روز در زمينه طراحي و مقاوم‌سازي لرزه‌اي است. در پروژه های ما روش‌هاي مدرن طراحي و بهسازي لرزه‌اي؛ ميراگرهاي انرژي، جداسازي لرزه‌اي و استفاده از ورق‌هاي FRP توأم با روش‌هاي متعارف مقاوم‌سازي مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
فعاليت‌هاي شرکت در زمينه بهسازي لرزه‌اي سازه‌هاي موجود شامل هر سه مرحله اول (آسيب‌پذيري لرزه‌اي)، مرحله دوم (تهيه طرح بهسازي) و مرحله سوم اجراي طرح بهسازي مي‌باشد.