آغاز عملیات اجرایی برج 30 طبقه پدافند آجا

این برج متشکل از دو بلوک است که علیرغم ارتباط فضاهای معماری در دو تراز مختلف ، با طرح و اجرای جزییات سازه ای خاص عملکرد لرزه ای آنها مستقل و نیرویی بین دو بلوک در بار جانبی منتقل نمی شود.

این پروژه مجهز به میراگرهای اصطکاکی است که عملکرد سازه را تا حد قابل توجهی ارتقاء می دهند. در مرحله طراحی مشخص شد به کارگیری میراگرها در مقایسه با گزینه های علاوه بر مزیت فنی و عملکردی دارای مزیت  اقتصادی نیز هستند.

برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجه شود : http://tm-khatam.ir